Företaget grundades 2004 av Mats Söderkvist som tidigare arbetat för Calor Celcius, BPA i Sverige och Tyskland. 

Vi är idag tio heltidsanställda med spetskompetens inom entreprenad, service och ekonomi.

Sedan 2020 är vi på Rörbolaget en del av Sandbäcken-koncernen.

Sandbäckens är en av Sveriges ledande aktörer inom fastighetstekniska tjänster. 

Varje dag bidrar Sandbäckens över 800 medarbetare till smartare och hållbara fastighetstekniska lösningar i fastigheter, industrier och byggnader. Genom koncernens över 30 dotterbolag erbjuder Sandbäckens en attraktiv partner och arbetsgivare som kännetecknas av ett starkt lokalt engagemang.

Sandbäckens spetskompetens finns inom bland annat värme, vatten, sanitet, kyla, vattensprinkler, vattendimma, gassläck, medicinska gaser, el, ventilation, styr & regler samt olika energilösningar såsom exempelvis solcellsanläggningar.

Erbjudande är komplett, från projektering och konstruktion till ett projektgenomförande med energismarta och hållbara materialval med en effektiv logistik. När installationen är på plats säkerställer vi investeringen genom ett kundanpassat långsiktigt underhållsavtal.

Här hittar du mer information om Sandbäckens

Kontakta oss

Adress: Byggarlasses Väg 49, 593 37 Västervik

Tel: 0490-700 66
E-post: info.rorbolaget@sandbackens.se

© Sandbäckens  |  Om cookies  |  Sitemap | Integritetspolicy

Jag vill veta mer 

Sedan 2020 är vi en del av Sandbäckens